Gi barna aktivitet!

Ny studie viser hvor enkelt det kan være å øke barns konsentrasjonsevne.

Tidligere studier har vist den fordelaktige gevinsten skolebarn får på konsentrasjonen av en enkel økt med fysisk aktivitet. 

Dette er den første studien som undersøker om denne effekten også gjelder for barn i førskolealder.

For å undersøke dette målte forskerne barnas konsentrasjonsevne etter en 30 minutters økt med fysisk aktivitet og etter en fysisk inaktiv periode.

Ikke overraskende viste resultatene at barna fikk betraktelig bedre konsentrasjonsevne dersom de hadde vært fysisk aktive.

Dette viser hvor viktig fysisk aktivitet kan være for barns læring.

Kilde: J Sport Exerc Psychol. 2013 Aug;35(4):433-7.Acute exercise enhances preschoolers’ ability to sustain attention.Palmer KK, Miller MW, Robinson LE.Source School of Kinesiology, Auburn University, Auburn, AL.