Gå fra ryggplagene dine

Ryggplager kan reduseres ved hjelp av gåturer i stedet for behandling med spesialister, mener studie.

Vondt i korsryggen/ryggens nedre del er en vanlig plage.  Ofte krever behandlingen timer hos fysioterapeut med flere kliniske besøk.  Dr. Michal Katz-Leurer mener at et enkelt treningsprogram bestående av gåturer er en like effektiv metode for reduksjon av ryggsmerter som et styrketreningsprogram som krever spesialisert utstyr.  Programmet til professoren består av gåturer to til tre ganger per uke med en varighet på 20 til 40 minutter per gang.

Denne behandlingsformen gjør det lettere for hver enkelt pasient til å ta ansvar for sin egen behandling.

Studien er publisert i the journal Clinical Rehabilitation.

En enkel løsning?

I følge Katz-Leurer viser forskning at personer som går ofte, får lik muskelstimulering av magemuskler og ryggmuskler som dem som trener avanserte styrkeøvelser spesifikt for dette området.  Ulikt styrketreningsprogram, som ofte krever spesifikke apparater og krever veiledning fra eksperter, er gåturer en enkel aktivitet som kan gjøres alene.

Forskerne delte de 52 forsøkspersonene i like grupper.  Alle deltakerne hadde smerter i ryggens nedre del.  Den ene halvparten gjennomførte et styrketreningsprogram to til tre ganger per uke i 6 uker.  Den andre halvparten gjennomførte et 6 ukers gå-treningsprogram med to til tre økter per uke og varighet fra 20 til 40 minutter pr.økt.

Forsøkspersoner som hadde blitt ryggoperert ble utelatt fra undersøkelsen.

Ved hjelp av spørreskjema ble forsøkspersonene spurt om smertenivå, følelse av ikke å klare dagligdagse gjøremål og om oppfattelse av muskelutholdenhet og forbedring av utholdenhet før og etter treningsperioden.

Resultat
Resultatene viste at begge gruppene fikk en forbedring på alle områdene som ble målt.  Ut fra dette mener forskerne at et treningsprogram med gåturer er like effektivt som styrketrening.

Lik oss på Facebook: trykk her.

Kilde:
I. Shnayderman, M. Katz-Leurer. An aerobic walking programme versus muscle strengthening programme for chronic low back pain: a randomized controlled trial. Clinical Rehabilitation, 2012; 27 (3): 207 DOI: 10.1177/0269215512453353