Fysisk aktivitet ved astma

Astma er en av de hyppigst forekommende sykdommene i Norge, og den kan legge betydelig demper på muligheter til fysisk aktivitet og livsutfoldelse. En ny studie fra USA påpeker viktigheten av regelmessig fysisk aktivitet hos denne gruppen, spesielt hos barn og unge.

Astma er en kronisk betennelses- eller irritasjonstilstandstilstand i luftveiene. Astma kan føre til gjentatte episoder med hoste, tetthet i brystet, tung pust eller surkling, særlig om natten eller tidlig morgen. Mellom episoder med forverring kan pusten være normal. Alle kan få astma. Astma kan være arvelig og forekommer ofte sammen med eksem og allergi. Ikke-arvelig astma kan utløses av ulike miljøfaktorer som tobakksrøyk, luftforurensing og fuktskader i boligen hos mennesker med predisposisjon for utvikling av astma (Astma- og Allergiforbundet).

Fysisk trening påvirker ikke selve sykdomsaktiviteten, men ved å bedre utholdenhet vil man klare mer. Dette vil gi en subjektiv opplevelse av sykdomsbedring, personens selvbilde bedres og hverdagen blir mer tilfredsstillende.

Personer med astma har også større risiko for å utvikle flere risikofaktorer for sykdom som hjerte-karsykdommer, høyt blodtrykk, kolesterol og fettstoffer i blodet. Den amerikanske studien har fulgt flere hundre pasienter fra de var unge til voksen alder. De som har hatt et regelmessig fysisk aktivitetsnivå har i gjennomsnitt færre sykdomstilfeller og færre sykefraværsdager enn den delen av astmapasienter som er minst aktive. De har også gjennomgående et bedre selvbilde og lavere vekt enn de som er minst fysisk aktive.

Studien sier det ikke er grunnlag for å lage absolutte grenser for hvilken dose fysisk aktivitet som anbefales, men på generelt grunnlag ser det ut som en halv time utholdenhetstrening (puls tilsvarende lett til moderat andpustenhet) tre ganger per uke kan være smart. Bevegelighetstrening gir ingen tilleggsgevinst, og det virker heller ikke som styrketrening gir særlig effekt på de symptomene astmapasienter sliter med. De påpeker at flere studier er nødvendig for å se om for eksempel høyintensiv utholdenhetstrening kan være å foretrekke.