Fysisk aktivitet som livsstil ved fibromyalgi

Selv om trening og fysisk aktivitet er veldokumenterte tiltak for voksne med fibromyalgi, vil symptomene som preger denne sykdommen ofte gjøre det vanskelig å gjennomføre ønsket trening. Hva gjør man da?

Fibromyalgi (også kjent som «FM» og «fibro») er den mest utbredte årsak til kroniske smerter. Bare i USA er det antatt at 2 prosent av befolkningen, dvs 5,6 millioner mennesker, lider av denne sykdommen. Norges Fibromyalgi Forbund antar at det i Norge finnes mer enn 100 000 fibromyalgirammede. Det finnes ingen røntgenbilder eller blodprøver som kan dokumentere at du har FM. Fibromyalgi er tradisjonelt ansett å høre inn under de revmatiske lidelsene.

Manglende forståelse av årsaken til fibromyalgi har gjort at man kurativt har hatt lite å tilby. Av ikke-medikamentell behandling er trening av utholdenhet individuelt tilrettelagt for pasientens nivå gunstig. Personer med fibromyalgi er imidlertid sensitive for overtrening, som vil øke smertene. Denne store gruppen personer trenger altså ekstra oppmerksomhet for å få riktig trening.

I en amerikansk studie fra 2010 fikk halvparten av 84 personer ble oppfordret til å velge fritt en halvtimes fysisk aktivitet i løpet av uka, 4-7 dager per uke i 12 uker. Kontrollgruppen gjorde ingen endring i sine aktivitetsvaner. Hovedmålet med studien var å se om spontane egne valg av treningsform kunne utgjøre en forskjell.

Treningsgruppen økte sin utholdenhet med 54%, i tillegg til at smerter ble redusert og allment funksjonsnivå økte. Muskulær ømhet, grad av depresjon og body mass index endret seg ikke mellom gruppene.

Forskerne bak studien konkluderer med at fokus på hva den enkelte liker å gjøre kan være avgjørende for effekt på treningsmengde og smerter/funksjon. En oppfølgingsstudie ett år etter avsluttet intervensjon kan si noe om hva dette kan ha betydd for personene på lang sikt.