Fysisk aktivitet og psykiske lidelser

En studie av 40 401 forsøkspersoner viser at fysisk aktivitet reduserer symptomer på depresjon.

Flere tidligere studier har foreslått at fysisk aktivitet har en antidepressiv og angstreduserende effekt.  Målet med denne studien var å se på sammenhengen mellom fysisk aktivitet og de mest vanlige psykiske lidelsene for å kunne være i stand til å se på hvor viktig omgivelser er samt type og intensitet på aktiviteten.

Metode

Det ble gjennomført en klinisk undersøkelse av 40 401 norske innbyggere.  Forsøkspersonene svarte på et spørreskjema med spørsmål om frekvens og varighet på den fysiske aktiviteten både på fritiden og jobb.  Målinger av depresjon og angst ble gjort ved hjelp et spørreskjema med navn HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale).  I tillegg ble biologiske og sosiale data samlet inn.

Resultat

Det var en sammenheng mellom fysisk aktivitet på fritiden og reduksjon av depresjon.  Denne sammenhengen var kun gjeldende ved fysisk aktivitet på fritiden og var ikke avhengig av intensitet på aktiviteten.  Støtte fra andre og sosialt engasjement var viktige faktorer når man skal forklare sammenheng mellom fysisk aktivitet på fritiden og depresjon.  Biologiske endringer som reduksjon i hvilepuls og endringer i metabolismen (forbrenningen) spilte en mindre rolle.

Konklusjon

Individ som er engasjert i regelmessig fysisk aktivitet på fritiden uansett hvilken intensitet, ser ut til å ha færre symptom på depresjoner.  Når man skal forstå denne sammenhengen er det viktig å se den i forbindelse med omgivelsene individene lever i og deres sosiale engasjement.

Kilde: Br J Psychiatry. 2010 Nov;197:357-64. Physical activity and common mental disorders.Harvey SB, Hotopf M, Overland S, Mykletun A. Department of Psychological Medicine, Institute of Psychiatry, Weston Education Centre, 10 Cutcombe Road, London SE5 9RJ, UK. samuel.b.harvey@kcl.ac.uk.