Fysisk aktivitet mot kreft i prostata

Menn med diagnostisert prostatakreft som driver fysisk trening i mer enn tre timer per uke, har 61 prosent lavere risiko for å dø av prostatakreft, sammenlignet med menn som trener mindre enn en time per uke.

Deltagerne i studien var menn som fikk diagnosen prostatakreft uten spredning, i perioden 1990-2008. Hele 2705 deltok. Forfatterne ønsket å undersøke om et høyt fysisk aktivitetsnivå etter å ha fått diagnosen prostatakreft, kunne ha noen effekt på risikoen for å dø av prostatakreft i oppfølgingsperioden.

548 av mennene som levde minst fire år etter at deres fysiske aktivitetsnivå ble målt for første gang, døde i løpet av den perioden studien varte. 20 prosent av dødsfallene skyldtes prostatakreft. Både roligere og intensiv fysisk aktivitet var forbundet med lavere dødelighet. De som trente mest, hadde best overlevelse.

De som gikk i 90 minutter i uken med normalt til høyt tempo, hadde 46 prosent lavere risiko for tidlig død i perioden studien varte, sammenlignet med de som gikk kortere turer med lavere tempo.

Forfatterne av studien konkluderer med at for menn som har prostatakreft, fører fysisk aktivitet til lavere risiko for død av prostatakreft eller død av andre årsaker. En relativt liten dose fysisk trening – som sykling, tennis, jogging, langrenn eller svømming, i mer enn tre timer per uke, kan forbedre overlevelse etter prostatakreft betydelig.

Referanse:
Kenfield SA, Stampfer MJ, Giovannucci E, Chan JM.. Physical activity and survival after prostate cancer diagnosis in the health professionals follow-up study.. J Clin Oncol 2011; 29 (6): 726-32.