Frozen shoulder: omtrent den eneste skulderlidelsen som ikke skal trenes

Betennelse i leddkapselen som omgir skulderleddet, adhesiv kapsulitt, kalles også «frossen skulder». Leddhinnen klistrer seg etter hvert sammen med leddhodet og kapselen stivner og krymper. Dette resulterer i langvarige smerter og betydelig nedsatt bevegelighet i skulderen.

Hos de fleste er årsaken ukjent, det vil si at plagene oppstår uten at det har vært skader eller spesielle påkjenninger på forhånd (primær kapsulitt). Denne tilstanden ses oftere hos personer med diabetes og stoffskiftesykdommer, og en teori er at dette kan skyldes autoimmun aktivitet, det vil si at kroppens immunforsvar skaper betennelsen.

Frozen shoulder kan også inntre etter en skade, ofte etter fall på skulderen (sekundær kapsulitt). Plagene kan også komme på grunn av langvarig mangel på aktivitet i skulderen, for eksempel ved hjerneslag med lammelse, etter brudd, etter operasjon eller ved leddgikt.

Cirka 2% blir rammet av frozen shoulder i løpet av livet, og tilstanden ses oftest hos personer i alderen 40 – 70 år. Personer med diabetes og parkinsons sykdom rammes oftere enn andre. Tilstanden utvikler seg sakte med økende smerter og stivhet i skulderleddet. Mange har betydelige smerter i hvile og om natta, noe som medfører søvnvansker. I uttalte tilfeller stråler smertene nedover både overarm og underarm. Noen får også kramper i muskulaturen i nakke/hals og overarm. Den nedsatte bevegeligheten gjør mange daglige gjøremål vanskelig.

Hos de fleste utvikles frozen shoulder bare på den ene siden, men hos ca 15 % utvikles det på begge sider. Frozen shoulder er en svært invalidiserende tilstand, som vanligvis varer i 1-3 år. Enkelte kan ha symptomer i opptil ti år.

De 3 stadiene i sykdomsforløpet: 1) Smertestadiet, gradvis økende smerter. 2-9 måneder.2) Adhesjonsstadiet, økende stivhet. Smertene slutter å øke, etter hvert avtagende. 4-12 måneder. 3) Tilhelingsstadiet. Lite smerter, betydelig stivhet. 5-12 måneder.
Unngå bevegelser som gir smerter, da det provoserer og vedlikeholder betennelsen. Avlast skulderleddet. Prøv eventuelt legemidler med paracetamol eller ibuprofen, noen har god effekt av injeksjon av kortison. Når smertene tillater det, er det viktig å gjøre skulderøvelser for å få tilbake bevegeligheten.

Referanser:
Norsk Helseinformatikk, Porta Medicus, Mayo Clinic.