Forebygge yrkesskade

Alle får før eller siden smerter eller plager fra muskel-skjelettsystemet. En vesentlig del av disse kan relateres til arbeidslivet, uansett om det er tungt kroppsarbeid eller monotont og stillesittende arbeid. Kan noen av disse plagene forebygges?

Ja, belastningsskader og lignende tilstander kan forebygges. Men i den vitenskapelige verden er det vanskelig metodisk å gjøre gode studier av effekt av forebygging. En viktig årsak til dette er at studiene må gå over så lang tid – mange år – for å se eventuelle effekter. I løpet av den tiden kan det være andre årsaker til eventuelle belastningsskader som man ikke har kontroll på. Det er dermed vanskelig å peke på en enkel oppskrift på hva som den enkelte kan gjøre for å forebygge belastningsplager som er jobbrelaterte.

Men klinisk erfaring kan gi noen pekepinner, og fra fysioterapeuter som arbeider mye med konsekvensene av yrkesskader trekkes det gjerne opp noen hovedgrupper av mulige måter å forebygge på. Dette gjelder i prinsippet alle arbeidsarenaer:

  • Unngå for lange perioder uten bevegelse. Dette er selvsagt viktigst for de som sitter mye i ro, for eksempel foran datamaskin. Ta 5-10 minutter pause med bevegelse per time. Pausegym, gå en omveg til kopimaskinen, gå 3 etasjer selv om du ikke trenger det. Stå når du snakker i telefonen på kontoret.
  • Unngå for ensidig arbeid. Dette gjelder alle arbeidsplasser. Kroppen er bygd for variasjon; det sprer fysisk belastning på flere muskelfibre og større leddflater. Det påvirker også mentalt; arbeidsoppgaver kan fort bli kjedelige og gjøre oss ukonsentrerte dersom de er for monotone.
  • Vær fysisk aktiv på fritiden. Viktigste faktor for dosering er antall ganger man er fysisk aktiv per måned eller år. Intensitet og varighet, samt type trening er mindre viktig. Men du bør bli andpusten og svett 2-3 ganger per uke.
  • Tren spesifikt på å redusere dine svakheter i forhold til arbeidsoppgavene. Dersom du er frisør eller snekker bør armene trenes regelmessig; da er det ikke nok å sykle litt.
  • Få ergonomisk veiledning av kompetent personell, gjerne fysioterapeuter i bedriftshelsetjenesten. Det hjelper lite med en god og kostbar kontorstol dersom den ikke brukes riktig. Dessuten er det ikke noe som heter «god sittestilling» dersom du bare sitter i ro; den beste måten å sitte på er urolig, med varierte stillinger.
  • Søk hjelp i tide dersom det murrer. Ta signaler på alvor, før det smeller. Det kan forebygge lang tids sykefravær og opptrening. Ha en god dialog med ledere på arbeidsplassen, og kom med konstruktive forslag på forbedringer. Det er du som kjenner hvor skoen trykker.