Flere skader blant overvektige enn normalvektige mosjonister

Jogging er en populær aktivitetsform for personer som vil slanke seg eller holde en stabil kroppsvekt.  Derfor er dette en populær aktivitetsform blant overvektige.  Men er det bra for overvektige å velge denne treningsformen ut fra et skadeperspektiv?

Selv om løping gir mange positive effekter på helsen, er det høy forekomst av løperelaterte skader.  Denne studien undersøker forekomst av denne type skader hos overvektige mosjonister.

Forsøkspersonene var 848 nybegynnere som ble bedt om å trene til en løpetest på 6,7 km.  Alle ble rekruttert til testen gjennom en lokalavis.
Av de 848 forsøkspersonene hadde 334 stk. en BMI som var høyere enn 25, mens de resterende 514 stk. hadde en BMI på mindre enn 25.

Før treningsperioden startet ble alle testpersonene undersøkt om de hadde noen løperelaterte skader gjennom ortopediske tester og spørreskjema.

Løperelaterte skader ble definert som enhver muskel- og skjelettplage i underkroppen som resulterte i opphold eller redusert aktivitet i 1 uke eller lenger.

Når treningsperioden startet registrerte forsøkspersonene eventuelle skader på en internettbasert log.

Resultatene viste at 25 % (82 av 334) av de overvektige mosjonistene i løpet av treningsperioden fikk løperelaterte skader.  Hos de normalvektige var skadeforekomsten 15 % (76 av 514 personer).  Denne forskjellen var statistisk signifikant.

Forskerne konkluderte med at overvektige personer er mer utsatt for skader enn normalvektige ved løpetrening.

Kilde: Br J Sports Med. 2011 Apr;45(4):338. Higher risk of injury in overweight novice runners. Buist I, Bredeweg SW.