Fleip eller fakta?

Er dagens 9- og 15 åringer mindre aktive enn for 6 år siden?

Det er en vanlig oppfatning at barn i dag er mindre aktive enn de var tidligere.  Dette er blant annet  basert  på forekomst av overvekt, og at barn bruker mye tid på stillesittende aktiviteter som TV-titting og PC-bruk.  Det er imidlertid få vitenskapelige data som bekrefter et synkende aktivitetsnivå. Formålet med denne studien var å undersøke tidstrender i fysisk aktivitet blant et landsrepresantativt utvalg 9- og 15 åringer fra 2005-06 og til 2011.

Metode
Totalt 4766 deltakere ble inkludert i de to tversnittundersøkelsene.  Fysisk aktivitet ble målt ved akselerometer.  Endring av fysisk aktivitet ble analysert ved bruk av variansanalyser justert for konfunderende faktorer.

Resultat
Blant 9-åringne var det ingen forskjell i totalt aktivitetsnivå på de to måletidspunktene.  Niåringene i 2011 hadde imidlertid et lavere aktivitetsnivå i ukedager, og et høyere aktivitetsnivå i helgene sammenlignet med 9 åringene i 2005-06.  Deltakerne i 2011 hadde en signifikant mer stillesittende tid og signifikant mindre tid på aktivitet med lett og moderat til hard intensitet enn sammenlignet med jevnaldrende i 2005-06.  Blant 15- årige jenter og gutter var det ingen endring i total fysisk aktivitet eller aktivitet i ukedager og helgedager mellom de to periodene. 15 åringene i 2011 hadde imidlertid mer stillesittende tid og mindre aktivitet med lett intensitet enn jevnaldrende i 2005-06. I tillegg hadde 15 år gamle gutter mer aktivitet med moderat intensitet sammenlignet med jevnaldrende i 2005-06.

Konklusjon
Det var ingen signifikant forskjell i gjennomsnittlig aktivitetsnivå mellom deltakerne i periodene. Det ble imidlertid registrert mer stillesittende tid og mindre aktivitet med lett intensitet blant deltakerne i 2011.  Blant voksne ser det ut til å være et økende bevis for at sittetid er assosiert med økt risiko for hjerte- og karsykdommer og for tidlig død.  Trenden med økt stillesittende tid er derfor bekymringsfull.

Kilde: «Dagens 9- og 15 åringer er mindre aktive enn for 6 år siden.  Fleip eller fakta?» Kolle, E., Dalene, KE., Steene-Johannessen, J., Hansen B.H., Eklund, U. Andersen, S.A. Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøyskole, Oslo, Norge.  Artikkelen er hentet fra programbladet til Idrettsmedisinkhøstkongress 2013, Sandefjord.