Et fast håndtrykk

Ifølge britiske forskere vil pensjonister som kan gi et fast håndtrykk og gå i et rask tempo, leve lengst.

I en studie som nylig er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet British Medical Journal (Cooper et al), viser forskere at muligheten for å utføre enkle, fysiske oppgaver ved passerte 70 år, kan si noe om forventet levetid blant eldre.

Forskerne analyserte de eldres gripestyrke, ganghastighet, den tiden det tar å reise seg fra en stol og evne til å balansere på ett ben. De fant ut at disse enkle målene for fysisk kapasitet var knyttet til levetid, selv etter at tallene var korrigert for alder, kjønn og kroppsstørrelse. Dette er indikatorer som kan hjelpe til med å identifisere de menneskene som er mest sårbare for dårlig helse senere i livet og som kan ha nytte av å få hjelp i forhold til fysisk aktivitet.

Forskerne undersøkte 33 studier som involverte flere tusen mennesker, hvor de fleste var over 60 år, og som bodde hjemme hos seg selv i stedet for på sykehus eller pleiehjem. De fleste funnene pekte i samme retning. Mennesker i den generelle befolkningen som har høy fysisk kapasitet, vil trolig leve lenger. Forskerne mener også at forskning som hjelper folk til å leve et aktivt liv, er avgjørende for å dekke helsebehovene til en aldrende befolkning.

Resultatene fra studien viser at de tregeste turgåere hadde nesten tre ganger større sannsynlighet for å dø i løpet av studieperioden, enn raskere turgåere. Folk som var tregest til å reise seg fra en stol, hadde omtrent dobbelt så høy risiko for død som de som hadde mulighet til å reise seg kjapt.

Cooper og hennes kolleger konkluderer med at denne gjennomgangen viser verdien av objektive mål på fysisk evne. De mener at gripestyrke målt hos yngre aldersgrupper også kan gi den samme pekepinn som hos eldre, men om ganghastighet og balanse er knyttet til dødelighet blant yngre mennesker, gjenstår å se.

Referanse:
Cooper R, Kuh D et al. Objectively measured physical capability levels and mortality: systematic review and meta-analysis. BMJ 2010; 341: c4467.
.