Er senebetennelse alltid betennelse?

Senebetennelse er et veldig vanlig uttrykk innen idrettsskader og andre former for belastningslidelser. Men det er ikke alltid betennelse, og det får store konsekvenser for behandlingen.

De siste årene har forskningen på mekanismene bak smerter i sener og senefester avdekket store feil i forståelsen av hva som egentlig er galt. Og det viser seg at veldig mye behandling av såkalte senebetennelser faktisk ikke er betennelser. Og da skal de ikke behandles som det!

En senebetennelse er en akutt reaksjon i sene og muskel som resultat av overbelastning eller friksjon. Mange sammenlikner en senebetennelse feilaktig med en infeksjon. Dette kan forklares med at ordet inflammasjon ofte benyttes i forbindelse med en betennelse. Ved en infeksjon så har en fremmed bakterie eller liknende angrepet kroppen. Dette må kroppen forsvare seg mot, og i noen tilfeller må man benytte antibiotika for å hjelpe kroppen på vei. En inflammasjon, derimot, er en fysiologisk reaksjon på en overbelastning, og helt naturlig. Når en struktur som f. eks. en sene blir overbelastet så er det kroppens naturlige forsvarsmekanisme å sette i gang en inflammasjonsprosess. De første ukene så kan området bli hovent, varmt og smertefullt. Denne prosessen er en reparasjonsfase og kroppen er avhengig av denne prosessen for å reparere skaden.

Dersom belastningen på senen fortsetter i større dose enn senen kan tolerere kan betennelsen gå over – og inn i en fase som kalles tendinose. Denne tilstanden har ikke noe godt egnet norsk navn, men er karakterisert av stort sett de samme symptomene som i akuttfasen. En tendinose kan gradvis inntreffe fra 4-6 uker etter symptomdebut. Den kan diagnostiseres ved ultralyd. Etter hvert kan kalkkrystaller sette seg i senen, som etter noe lengre tid vises på røntgen.

I en svensk studie av akillessener med plager i over 6 måneder var det bare 2% som hadde celler forenelig med betennelse!

Senebetennelser kan behandles med avlastning og eventuelt betennelsesdempende tabletter. Ved tendinoser har ikke disse tablettene noen virkning utover placeboeffekten. Da hjelper heller ikke kortisoninjeksjoner. En grundig utredning og et systematisk behandlingsopplegg hos fysioterapeut er ofte anbefalt. Tendinoser kan behandles, men tidsperspektiv et er ofte langt (3-12 mnd).