Er nordmenn overvektige?

Overvekt og fedme representerer en alvorlig folkehelseutfordring for Verdens Helseorganisasjons(WHO) Europeiske region. WHO har klart gitt uttrykk for et økende behov for kartlegging for å illustrere dimensjonen av denne fedmeepidemien. Formålet med denne studien var å kartlegge forekomsten av overvekt og fedme uttrykt som kroppsmasseindeks(KMI), midjeomkrets og hudfoldsmålinger. 

Metode
Totalt 904 (441kvinner og 463 menn) nordmenn (20 – 85 år, gjennomsnitt; 51,3 år, SD; ±14,8 år) ble tilfeldigutvalgt for å delta i det nasjonale KAN1 prosjektets fase II. Kroppsvekt, høyde, midjeomkrets, hudfoldsmål og KMI ble målt.

Resultater
Gjennomsnittlig KMI var 25,8 ±3,9 kg/m2. Totalt 39,9% (29,9% kvinner og 49,5% menn) ble karakterisert som overvektige i tillegg til 12,7% som ble klassifisert som fete (13,4% kvinner og 12,1% menn). Mennene hadde en høyere gjennomsnittlig midjeomkrets (94,7 ± 10,3 cm) sammenliknet med kvinnene (85,2 ± 11,9 cm) (p=0,001). Totalt 66,3% av kvinnene og 51,3% av mennene hadde en økt risiko for vektrelaterte metabolske komplikasjoner (WRMC) basert på WHO sine grenseverdier for midjeomkrets. Av disse hadde 37,6% av kvinnene og 24,3% av mennene en kraftig økt risiko for WRMC.

Diskusjon

Resultatene indikerer at den norske befolkningen har en høyere andel overvektige og fete enn tidligere antatt og at mer enn halvparten av den norske befolkningen har en økt risiko for WRMC. Flere menn enn kvinner er karakterisert som overvektige, mens flere kvinner har en økt og kraftig øktrisiko for WRMC sammenliknet med menn.

Hva mener du?  Har vi et fedmeproblem i Norge?  Del dine meninger på vårt forum.

Kilde: OVERVEKT OG FEDME BLANT VOKSNE OG ELDRE NORDMENN. (KAN1)
Stangeland IGH.1, Torstveit MK.1, Lohne-SeilerH.1, Kolle E.2, Dillern T.3, Jostein Steene-Johannessen4, Sigurd Beldo5, Anderssen SA.2.1Universitetet i Agder, 2Norges idrettshøgskole,3Høgskolen i Bodø, 4Høgskolen i Sogn ogFjordane, 5Høgskolen i Finnmark

Artikkel ble presentert ved Idrettsmedisinsk høstkongress i Kristiansand november 2010. Her er sammendraget gjengitt i sin helhet.