Er nordmenn inaktive?

Fysisk inaktivitet er assosiert med økt risiko for overvekt, metabolsk syndrom,diabetes og hjerte- og karsykdom. Forekomsten av fysisk inaktivitet har til nå ikke blitt registrert ved bruk av en objektiv målemetode i Norge. Objektive målemetoder er sensitive for bevegelser av lav intensitet og kan skille mellom inaktivitet, aktivitet med meget lav intensitet og dagligdagse aktiviteter, som eksempelvis gange i lav hastighet, støvsuging, feiing eller vasking.

Hensikten med studien var å kartlegge forekomst av inaktivitet i den norske befolkningen (20-85 år).

Metode
Data ble registrert i studien ”Fysisk aktivitetsnivå blant voksne og eldre i Norge (Kan1)” gjennomført i 2008-2009. Studien var en multisenterstudie som involverte ti utdanningsinstitusjoner i Norge. Utvalget bestod av 3464 tilfeldig valgte personer (53% kvinner). Fysisk aktivitet ble registrert i syv påfølgende dager ved hjelp av akselerometer (ActiGrap GT1M). Fysisk inaktivitet er definert som antall minutter per dag innenfor intervallet 0- 100 tellinger per minutt. Intervallet representerer aktiviteter som krever minimalt med energi (som å ligge eller sitte). Variansanalyser ble benyttet for å finne forskjeller mellom grupper.

Resultat
Deltakerne gikk i gjennomsnitt med måleren i 14.6 (1.1) timer hver dag.
Av denne tiden ble 544 minutter (62%) klassifisert som fysisk inaktivitet, 220 minutter
(25%) som aktivitet med meget lav intensitet og 77 minutter (9%) som dagligdagse aktiviteter. Menn var i gjennomsnitt mer fysisk inaktive enn kvinner (559 vs 531 minutter, p<0.001, justert for alder) og inaktiv tid økte med økende alder (p<0.001). Konklusjon
Resultatene viser at befolkningen er fysisk inaktive i majoriteten av våken tid og at menn er mer inaktive enn kvinner i alle aldersgrupper. Siden fysisk inaktivitet er sterkt assosiert til ulike sykdommer og tilstander er en klok beslutning å iverksette tiltak for å redusere fysisk inaktivitet.

Kilde: FYSISK INAKTIVITET BLANT VOKSNE OG ELDRE I NORGE (KAN1)
Hansen BH1, Aspvik NP2, Ylvisåker E3,Jakobsen JE4, Kolle E1, Anderssen, SA1
1Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norgesidrettshøgskole, Oslo 2NTNU Samfunnsforskning, Trondheim 3Avdeling for lærarutdanning og idrett, Høgskulen i Sogn ogFjordane, Sogndal 4Institutt for idrettsfag,Høgskolen i Hedmark, Elverum