Er nattarbeid negativt?

Har det negativ effekt på treningen din hvis du må jobbe om natten?

Det er en kjent sak at natt-turnusarbeid og nattevakter har negativ effekt på helsen. Men hva slags negative effekter er det her snakk om? Dette må vi se litt nærmere på.

Nattskiftarbeid ser ut til å kunne gi metabolsk syndrom. Det betyr at du gjerne har minst 3 av følgende medisinske tilstander: Mye bukfett, økt blodtrykk, forhøyet fastende blodsukker, høyde nivåer av serum-triglyserider og lave nivåer av det gode kolesterolet. Metabolsk syndrom er assossiert med en forhøyet risk for å utvikle kardiovaskulære sykdommer og diabetes. Pietroiusti og kollegene hans fant at risikoen for å utvikle metabolsk syndrom er sterkt assossiert med nattskiftarbeid hos sykepleiere (1). De anbefaler medisinsk veiledning for de som har noen av risikofaktorene for å forhindre at det forverrer seg og da i så fall å endre arbeidstidene. Hos de som jobber natt er det årlig 2,9% som får metabolsk syndrom kontra 0,5% hos de som jobber dagtid.

 

Les også: Derfor er periodisering nødvendig

 

Holmbäck et. al forsøkte å finne ut om det er noen hormonelle forandringer i kroppen hos skiftarbeidere (2). De fant at de som jobbet natt hadde en mindre respons på kortisol og pankreatisk polypeptid ved matinntak. Dette mener forskerne kan være en indikasjon på at nattskiftarbeid kombinert med en måltidsrytme som går over natten kan ha helseimplikasjoner.

Det ser heller ikke bra ut for nattskiftarbeid når det kommer til kardiovaskulære sykdommer. Copertaro og kolleger undersøkte i sin studie ulike screening-metoder for å finne risikofaktorer for kardiovaskulære sykdommer (KS) (3). De fant at den forhøyede risikoen for å utvikle KS var knyttet til den økte forekomsten av metabolsk syndrom. De fant at det internasjonale diabetes-forbundets (IDF) screening-metode var den beste og kommer til nytte for å forhindre KS.

 

Les også: Derfor må du restituere skikkelig

 

Di Lorenzo og hans forskervenner så på om det var en sammenheng mellom skiftarbeid hos italienske menn og forekomsten av overvekt (4). De fant at de som jobbet skiftarbeid var tykkere enn de som jobbet på dagtid. Det var ikke noen forskjeller i hvor på kroppen de lagret fettet. Skiftarbeiderne hadde også forhøyet blodtrykk. Hvorvidt skiftarbeid gir høyt blodtrykk eller om det økte blodtrykket kommer av at de hadde en høyere BMI er det vanskelig å si. Det vi vet er at skiftarbeid i hvert fall kan påvirke blodtrykket indirekte.

Men vent – det er mer. Er det en sammenheng mellom skiftarbeid og økt risiko for brystkreft hos kvinner? Eva Schernhammer og co. forsøkte å finne ut om det var en sammenheng (5). I studien fant de en moderat økning av brystkreft hos kvinner som jobbet 1-14 år eller 15-29 år på roterende nattskift. Risikoen var enda større hos de som hadde jobbet 30 år eller mer på roterende nattskift. Konklusjonen var at de som jobbet 3 netter eller mer per måned i tillegg til dager og kvelder samme måned hadde en moderat økt risiko for brystkreft etter en lengre periode.

Konklusjon

  • Skiftarbeid og roterende nattskift har en negativ effekt på mange aspekter ved en god helse.
  • Om man skal redusere risikoen for livsstilssykdommer kan det være verdt å i det minste jobbe på dagtid i noen perioder av livet.
  • Alt med måte. Et år med nattskift går sikkert fint. Ti år med nattskift trenger ikke være så bra.

 

Referanser

  1. Incidence of metabolic syndrome among night-shift healthcare workers. Pietroiusti A, Neri A, Somma G, Coppeta L, Iavicoli I, Bergamaschi A, Magrini A. Occupational and environmental medicine 2010.
  2. Endocrine responses to nocturnal eating–possible implications for night work. Holmbäck U, Forslund A, Lowden A, Forslund J, Akerstedt T, Lennernäs M, Hambraeus L, Stridsberg M. European Journal of Nutrition 2003
  3. Assessment of cardiovascular risk in shift healthcare workers. Copertaro A, Bracci M, Barbaresi M, Santarelli L. European Journal of cardiovascular prevention and rehabilitation 2008.
  4. Effect of shift work on body mass index: results of a study performed in 319 glucose-tolerant men working in a Southern Italian industry L Di Lorenzo, G De Pergola, C Zocchetti, N L’Abbate, A Basso, N Pannacciulli, M Cignarelli, R Giorgino and L Soleo. International Journal of Obesity (2003) 27, 1353–1358. doi:10.1038/sj.ijo.0802419
  5. Willett, David J. Hunter, Ichiro Kawachi, and Graham A. Colditz Rotating Night Shifts and Risk of Breast Cancer in Women Participating in the Nurses’ Health Study JNCI J Natl Cancer Inst (2001) 93 (20): 1563-1568 doi:10.1093/jnci/93.20.1563