Eksentrisk trening i opptrening etter skade?

Nei, med få unntak ser det ikke ut til at eksentriske øvelser er å foretrekke foran eksentrisk-konsentriske øvelser i opptrening etter skader i muskel-skjelettsystemet.

Eksentrisk trening er øvelser eller trening hvor muskelen forlenges mens den utvikler kraft. For eksempel arbeider knestrekkerne i satsfoten hos en høydehopper eksentrisk under første del av satsen, mens siste del av satsen består av konsentrisk kraftutvikling. Rene eksentriske bevegelser er sjeldne, men en eksentrisk muskelaksjon inntreffer forut for en konsentrisk i nesten alle sentrale bevegelsesmønstre. Løp, hopp og kast innebærer alle en kombinasjon av innledende eksentrisk og avsluttende konsentrisk kraftutvikling.

Det har vært gjennomført en del studier som har sett på om denne typer muskelarbeid kan ha bedre behandlingseffekt enn et normalt bevegelsesmønster med eksentrisk-konsentriske bevegelser (som ofte kalles plyometriske bevegelser). Eksentrisk trening, hvor man utelukkende belaster mens muskelen forlenges, benyttes gjerne som en del av behandlingen av senelidelser som akillesplager og hopperkne. Det er også forsøkt med en viss grad av hell ved opptrening for personer med musesyke (smerter på utsiden av albuen; «tennisalbue»). I disse tilstandene kan det se ut til at ren eksentrisk trening kan ha noe for seg. I de aller fleste andre studier viser ikke eksentrisk trening seg bedre enn andre bevegelsesmønstre.

Det er ingen etablert teori eller vedtatte mekanismer som kan forklare hvorfor det er forskjell på type plage og om eksentrisk trening kan være å foretrekke. Flere har imidlertid pågående studier vedrørende dette.