Effekten et maratonløp har på immunforsvaret

Denne studien ser på hvilken effekt maratonløping har på celler som regulerer immunforsvaret vårt.

Fysiologisk stress som oppstår ved et maratonløp er i stand til å utløse en forbigående endring i immunforsvaret.  Ved utmattelse etter trening blir aktiveringen av immunforsvaret dårligere ved at et antall lymfocytter (celler som dreper bakterier og virus*1, )blir redusert.

Nyere studier antar at rollen til lymfocyttene blir dårligere som følge av trening.  Denne studien ser på lymfocyttene sin funksjon etter et maratonløp.

Forsøkspersonene var 9 utøvere som løpte 185 km per uke, hadde en fettprosent på 6,5 (+/- 1,7), gjennomsnittelig tid på maraton 2t og 46 min (+/-11min).  I tillegg ble 8 personer som ikke trenet brukt som kontrollgruppe.  Utøverne sine blodprøver ble tatt 3-7 dager før konkurranse og umiddelbart etter å kommet i mål ved konkurranse.

Resultatene viste at maratonløp medførte økt død av lymfocytter og gav redusert effekt til celler som samarbeider (redusert cytokineproduksjon).  Dette er med på å forsterke hypotesen om at utholdenhetstrening medfører et redusert immunforsvar og øke sannsynligheten for infeksjoner i respirasjonssystemet.

Kilde: Lymphocytes apoptosis induced by marathon race in athletes, Cury-Boaventura, M.F, Alves, S.R., Marques, C.C., Coneglian, V.S., Levada-Pires, A.C., Pithon-Curi, T.C., Curi, R. Institute of physical activity and sports, Cruzeiro do sul University, 2009

*1 Lymfocytt, lymfecelle, sentral celle i immunsystemet. Lymfocyttene er hovedansvarlige for kroppens evne til å reagere mot kroppsfremmede inntrengere som bakterier og virus, og kalles derfor de immunkompetente cellene i immunsystemet.Lymfocyttene er små og kulerunde med en liten, mørk kjerne. De utgjør ca. 1/3 av de hvite blodcellene (leukocyttene) i blodet. De fleste lymfocyttene befinner seg imidlertid utenfor blodbanen, i spesialisert lymfatisk vev, som lymfeknuter, milt, tonsiller og peyerske plakker( kilde: http://www.snl.no/.sml_artikkel/lymfocytt).