Effekten av pilates på kroppssammensetning og hvileforbrenning.

Her kan du lese effekten pilates har på kvinner.

Pilates er trening for kropp og sjel utviklet av Joseph Pilates, som øker muskelstyrken, bevegeligheten og kroppsbevissthet.  Mange studier har sett på treningseffekten trening har på hvileforbrenning og kroppssammensetningen.  Hensikten med denne studien er å spesifisere effekten til denne populære aktiviteten på kroppssammensetning og hvileforbrenning hos kvinner i ulike alder.

Studien hadde 64 kvinnelige forsøkspersoner, 16 kvinner i alderen 40-50 år og 16 kvinner i alderen 16-25 år.  Kontrollgruppen bestod av 16 kvinner i alderen 40-50 år og 16 kvinner i alderen 18-25.  Treningsgruppen gjennomførte pilates tre ganger per uke i ti uker, mens kontrollgruppen ikke gjennomførte noe trening.

Forsøkspersonenes hvileforbrenning ble målt før og etter treningsperioden. I tillegg ble fettprosent og omkrets rundt midje samt bevegelighet målt.

Resultatene viste at kvinner i alderen 40-50 år reduserte livvidden, fettprosent og økte hvileforbrenningen.  De fant ingen endring i vekt og body mass indeks (BMI).  I gruppen av kvinner i alderen 18-25 år fant forskerne ingen endring i kroppssammensetningen og hvileforbrenning, men de fikk forbedret bevegelighet (fleksibilitet).

Kilde: THE EFFECT OF PILATES EXERCISE ON BODY COMPOSITION AND RESTING METABOLIC RATE IN DIFFERENT AGES
BAYLAN, N., PEHLIVAN, A., MARMARA UNIVERSITY, 2009