Effekten av målsetting

Motivasjon består av to komponenter, den har Intensitet og retning. 
Intensitet viser til hvor stor innsats en yter for å oppnå et resultat. Retning visert til mål. 
Altså styring av ens energi  inn mot et begrenset område. Bruk av mål i trenings- og konkurransesammenheng kan altså være med på å styre en innsats mot spesifikke områder en ønsker å utvikle.

Studie på boksere

For å teste denne hypotesen ble det gjennomført et studie på boksere. Seks mannlige boksere i alderen 15 – 17 år var med i undersøkelsen.
Tre av bokserne ble kategorisert til å være på et elitenivå, mens de tre andre bokserne lå på et lavere prestasjonsnivå.

Oppfølging

Bokserne fikk oppfølging i temaene som ble lagt til grunn for undersøkelsen og i bruk av målsetting.
Utøverne vurderte seg selv i forhold til grad av måloppnåelse over en periode på ti boksekamper.

Evaluering

Evalueringene ble foretatt ut fra egen konkurranseatferd, angst under konkurranse (retning og intensitet), oppnådde resultater og selvtillit.
Samme målinger ble også gjennomført over to kamper hvor bokserne ikke fikk oppfølging. Elitebokserne fikk fremgang i begge periodene.
Disse utøverne viste klar forbedring i målrettet atferd, vurderte angstopplevelser på en mer konstruktiv måte og hadde bedre selvtillit. Bokserne som lå på et lavere nivå viste mer varierende resultater sammenlignet med elitegruppen.

Resultat og effekt

Prestasjonsnivået etter endt oppfølging viste at fem av seks utøvere hadde fremgang i antall vunnet kamper. Forskerne mener at dette viser mulige effekter av bruk av målsetting i trenings- og konkurransesammenheng. Bruk av målsetting har også effekt uavhengig av ferdighetsnivå. Samtidig skal en være klar over at undersøkelsen kun har vært basert på seks utøvere, dermed bør en se mer nyansert på resultatene som har kommet frem i undersøkelsen.

Les også vår artikkel om hvordan du får motivasjon her.

Kilde: O’Brien, M., Mellalieu, S., Hanton, S. Goalsetting Effects in Elite and Nonelite Boxers. Journal Of Applied Sport Psychology, 21, s. 293-306. 2009.