Efedrin

Efedrin er et mildt sentralstimulerende middel.

Det finnes en rekke legemidler som inneholder efedrin, og som brukes i behandlingen av ulike medisinske tilstander – spesielt i forbindelse med luftveisinfeksjoner og lavt blodtrykk.

Efedrin brukes som dopingmiddel på grunn av den sentralstimulerende effekten, men det brukes også som slankemiddel. Den prestasjonsfremmende effekten er dårlig dokumentert, og når det gjelder effekt på slanking, er det ingen vitenskapelig enighet. Efedrin er ulovlig å importere til Norge, selv om det kan kjøpes over disk i utlandet.

Bivirkninger

Efedrin har mange av de samme bivirkningene som amfetamin, men i mildere grad. Ved inntak av høyere doser vil effektene på hjerte/kar (bl.a. hjerterytmeforstyrrelser og økt blodtrykk) og psyken bli mer framtredende – og faren for alvorlige bivirkninger øker.

Andre, mindre alvorlige, bivirkninger:

  • uro, rastløshet og søvnproblemer
  • skjelvinger
  • hodepine, svimmelhet, kvalme/brekninger
  • vannlatingsproblemer


Fakta:

  •  Efedrin utvinnes fra planten Ephedra, som vokser i Sørøst-Asia.
  • Ephedra har vært en del av kinesisk naturmedisin i over tusen år, kjent under navnet ma huang.
  • I dopingøyemed brukes gjerne efedrin i betydelig høyere doser enn ved vanlig medisinsk bruk, og dette øker risikoen for bivirkninger tilsvarende.

Om efedrin:
Hos spesielt følsomme individer kan bruk av efedrin få alvorlige følger, spesielt i forhold til hjerte- og karsystemet.”
Per Wiik Johansen, medisinsk sjef i Antidoping Norge

Kilde: www.antidoping.no  (http://www.antidoping.no/internett/medisinsk-info/dopingmidler-metoder/efedrin/ )