Det farlige fettet

Forskere har lenge visst at det farligste fettet er det vi ikke ser: Bukfettet er ute av syne, men ikke ute av sinn. Det forskes stadig på hvordan vi kan minske denne helserisikoen.

Underhudsfett som er det vi tydelig ser på kroppen, er ikke en like god indikator på helse som den farligere fetteren, bukfettet. Dette fettet, også kalt visceralfett, ligger i buken mellom organene. Det er knyttet til sykdommer som diabetes, hjerte- og karsykdommer, kreft, demens og depresjon.

Risikofylt midjemål

Det er gjort mange studier på bukfett, og Norsk Helseinformatikk trekker frem en studie fra 2012 som viste at et større midjemål var knyttet til høyere risiko for tidligere død enn høy kroppsmasseindeks. Tidsskriftet Mayo Clinic Proceedings utga denne studien, og de har nylig gitt ut en ny studie med samme fett som tema. Denne gangen så de på trening sammenlignet med medisiner.

Les mer om visceralt fett …

Behandling

Studien er en metaanalyse av 17 randomiserte og kontrollerte undersøkelser. Forskere fra UT Southwestern Medical Center så på to typer intervensjoner: livsstilsendring i form av trening, og medisinering. De så på endringene av bukfett i 3602 deltakere over en periode på seks måneder. Deltakerne var 65 % kvinner, og snittalder var 54. Kroppsmasseindeksen (BMI) ble målt til gjennomsnittlig 31, og målingen av dette ble gjort med CT eller MR.

Resultatene

Både medisinering og trening førte til mindre mengde bukfett, men det var trening som ga størst endring per kg kroppsvekt. Viktig å merke seg er at treningen ble overvåket, og ikke bare rapportert inn fra deltakerne som primært bodde i USA og Canada. Deltakerne som ble satt på medisiner var bosatt i USA og Canada, i tillegg til blant annet Sverige og Japan. Så til tross for at USA er mer utsatt for helseproblematikk ved overvekt, så er dette en interessant studie å få med seg for europeere også.

Følg trening.no sin kom i gang-serie
Slik får du en optimal start på 2019
Motivasjon og planlegging
Uke 1 – Årets første treningsuke
Uke 2 – Kom i gang med kondisjonstrening
Uke 3 – Slik trener du sirkeltrening
Uke 4 – Tren utholdenhet med korte intervaller
Uke 5 – Slik sikrer du progresjon og variasjon

Kilder:
www.utsouthwestern.edu
www.nhi.no