Boost hjernen med utholdenhetstrening!

Det er ikke bare kroppen som har godt av utholdenhetstrening, men hjernen også.

De fysiske fordelene av regelmessig fysisk aktivitet er godt dokumentert, spesielt ettersom vi blir eldre.  Men det er ikke bare kroppen vår som nyter godt av disse fordelene, også hjernen vår blir stimulert.

En studie publisert ved University of Otago i New Zealand, viser hvor viktig fysisk aktivitet er for å utvikle og ta vare på hjernefunksjonene gjennom livet.

Studien er publisert i Psychonomic Bulletin & Review.

Aldring
Med økt alder er det forventet et tap av vår tankemessige funksjon. Men dette gjelder nødvendigvis ikke for alle kognitive funksjoner. Funksjoner som oppmerksomhet, korttidshukommelse og evne til å skifte arbeidsoppgaver ser alle ut til å bli forbedret eller vedlikeholdt som følge av utholdenhetstrening.

Studier viser at spreke eldre skårer bedre på mentale tester enn personer i dårlig form.  Andre studier hvor det er blitt sammenlignet utholdenhetstrening og lett styrketrening, skårer personene som trener utholdenhet bedre på kognitive tester.

De yngre
De samme resultatene er ikke funnet hos barn eller unge voksne, selv om det på et område er en sammenheng mellom utholdenhetstrening og forbedret tankevirksomhet hos unge. Det var på hukommelse. 

Både evnen til å lære nytt og mengde informasjon som ble lagret økte hos personer som var i god form og trente utholdenhet. Selv om utholdenhetstrening ikke ser ut til å påvirke alle kognitive områdene hos yngre mennesker, mener forskerne likevel at de har fordeler av fysisk aktivitet nettopp fordi de er under kognitiv utvikling.

For den eldre generasjonen er bevisene for forbedring av de kognitive funksjonene udiskuterbare. Studier viser at utholdenhetstrening kan forbedre spesielle funksjoner som f.eks. å kjøre bil.

Konklusjon
Forskerne konkluderer med at regelmessig trening kan være et enkelt hjelpemiddel til å øke de tankemessige funksjonene til oss mennesker.  I tillegg påpeker de at det trengs mer forskning på utholdenhetstrening og hjernefunksjon hos yngre, men at forskningen hittil indikerer at regelmessig trening gir hjernen positive effekter selv om de er i utvikling.

Kilde
Psychon Bull Rev. 2013 Feb;20(1):73-86. doi: 10.3758/s13423-012-0345-4.Benefits of regular aerobic exercise for executive functioning in healthy populations.Guiney H, Machado L.Source Department of Psychology and Brain Health Research Centre, University of Otago, PO Box 56, Dunedin 9054, New Zealand.