Betydningen av fysisk aktivitet hos gravide

Fra Statens råd for ernæring og fysisk aktivitets rapport om Fysisk aktivitet og helse (2000).

Kvinner som er fysisk aktive under graviditeten opplever svangerskap og fødsel som enklere enn kvinner som ikke har drevet fysisk aktivitet i løpet av svangerskapet. De har bedre selvfølelse, øker mindre i vekt, har flere normale fødsler og færre komplikasjoner. Og de utvikler sjeldnere svangerskaps- eller barseldepresjoner. Videre er det vist at mild til moderat fysisk aktivitet forebygger graviditetsforgiftning.

Når moren har vært fysisk aktiv under svangerskapet, viser barnet mindre tegn til stress under fødselen, og allmenntilstanden er bedre. Det er ikke økt risiko for spontanaborter, tidlig fødsel eller vekstretardasjon i forbindelse med moderat fysisk aktivitet i svangerskapet. Undersøkelser viser heller ingen sammenheng mellom trening og fertilitet, medfødte misdannelser, uforklarlig fosterdød eller andre komplikasjoner. Flere undersøkelser viser en positiv sammenheng mellom moderat trening og fosterets vekst.

Det er hvordan kvinnen selv opplever kroppen sin som må være avgjørende for hvor mye hun kan trene de første ukene etter fødselen. Generelt sett kan hun starte å trene etter 6-ukers-kontrollen, men hun må begynne forsiktig. Bekkenbunnstrening er svært viktig for alle kvinner, men spesielt etter en fødsel. Svømming bør en vente med til cirka 6 uker etter fødselen på grunn av infeksjonsfaren. Moderat og hard fysisk aktivitet har praktisk talt ingen negativ effekt på melkekvaliteten, melkekvantitet eller barnets vektøkning.

Kvinner som er fysisk aktive under graviditeten opplever svangerskap og fødsel som enklere, har en bedre selvfølelse i forbindelse med svangerskapet, øker mindre i vekt, har flere normale fødsler og færre komplikasjoner enn kvinner som ikke har drevet fysisk aktivitet under svangerskapet. Det er ikke økt risiko for spontanaborter, tidlig fødsel eller vekstretardasjon i forbindelse med moderat fysisk aktivitet i svangerskapet.

Friske gravide bør fortsette med fysisk aktivitet. Treningen tilpasses utviklingen i svangerskapet og opplevelsen av aktiviteten.

Kvinner som ikke tidligere har vært fysisk aktive kan drive med moderat fysisk aktivitet under svangerskapet.
Gravide bør ikke drive anstrengende fysisk aktivitet når det er for varmt, når det er høy luftfuktighet eller hvis de har feber.

Energi- og næringsinntaket må stå i forhold til forbruket. For å unngå dehydrering er tilstrekkelig væsketilførsel i forbindelse med barsel- og ammeperioden viktig.
Kondisjonstrening med høy intensitet bør ikke vare mer enn 30 minutter, og den bør skje maksimalt fem ganger per uke.

Moderat styrketrening er gunstig for å opprettholde en god kroppsholdning. Trening av bekkenbunnsmuskulaturen er spesielt viktig både under svangerskapet og etter fødselen.
Ekstremidretter anbefales ikke i forbindelse med svangerskapet. Aktiviteter som kampsport, fotball og håndball anbefales ikke etter 3. måned.