Betablokkere

Betablokkere (β-blokkere) er en hyppig anvendt legemiddelgruppe som benyttes i behandling av en rekke hjerte-/karlidelser, for eksempel ved hjertesvikt, etter hjerteinfarkt, ved uregelmessig hjerterytme av ulike årsaker og ved høyt blodtrykk.

Betablokkere er forbudt bare i et fåtall idretter, og da primært i konkurranse (se dopinglista). Den prestasjonsfremmende effekten av betablokkere er knyttet til presisjonsidretter, for eksempel skyting. Betablokkere reduserer flere av symptomene på prestasjonsangst, blant annet høy puls og skjelvinger, og er i så måte et effektivt dopingmiddel.

Det er risiko for å utvikle potensielt alvorlige bivirkninger hos friske personer som bruker betablokkere.

Bivirkninger
•    kvalme, diaré og hodepine
•    kalde hender og føtter
•    hjerterytmeforstyrrelser av ulike slag
•    synsforstyrrelser
•    redusert konsentrasjonsevne
•    depresjon
•    mareritt
•    impotens
•    hjertesvikt

Mer om betablokkere og medisinsk fritak.

Kilde: www.antidoping.no  (http://www.antidoping.no/internett/medisinsk-info/dopingmidler-metoder/betablokkere/)