Belastingsskader i skulder: kan det behandles med noe annet enn ro?

Smerter i skulder er den tredje vanligste lidelsen i muskel-skjelettsystemet, etter korsrygg og nakke. Det florerer av behandlingstilbud og råd. Nå er det godt dokumentert at treningsterapi kan ha god og varig effekt.

Et fysioterapeutmiljø i Trondheim og Stockholm har kjørt flere studier på effekt av medisinsk treningsterapi på personer med langvarige skuldersmerter. Noe av bakgrunnen var at mange behandlingstilbud hadde dårlig effekt, og spesielt at tilbakefall etter avsluttet behandling var stor.

I en av studiene ble 61 pasienter med skulderplager delt i to grupper, hvor begge trente under veiledning av fysioterapeut tre ganger per uke i 12 uker. De benyttet samme type øvelser, men forskjellen i trening mellom gruppene var dosering. Den såkalte høydosegruppa benyttet inntil 3×30 repetisjoner på 7 øvelser, mens lavdosegruppa trente med 2×10 repetisjoner i 5 øvelser. I tillegg brukte høydosegruppa ca 30 min til oppvarming og sykkel undervegs, mens lavdosegruppa bare syklet ca 10 min til sammen.

Mange av øvelsene som ble benyttet var basert på trekkapparater. Treningen skulle gjennomføres så smertefritt som mulig med jevne dynamiske bevegelser.

Ved avsluttet studie var det statistisk forskjell på gruppene. Forskjellen hadde økt ytterligere etter 6 og 12 måneder etter avsluttet behandling, uten at forskerne hadde lagt noen føringer for hva personene burde gjøre.

Det ble konkludert med at personer med langvarige skuldersmerter kan ha god effekt av treningsterapi under veiledning av fysioterapeut. I tillegg ser det ut til at det er en dose-respons-effekt.