Bekkenbunnsmuskler bør også trenes

En studie gjennomført ved Norges Idrettshøgskole og Universitetet i Oslo i 2011 viser at en relativt liten andel av førstegangsfødende trener bekkenbunnen sin de anbefalte tre gangene per uke. Unødvendig mange av disse har urininkontinens.

Disse resultatene ble presentert på Idrettsmedisinsk Høstkongress 2011, og er et viktig bidrag i til tidligere studier som viser nødvendigheten av spesifikk trening av bekkenbussmusklene for gravide.

300 førstegangsfødende ved Aker Universitetssykehus inngikk i tverrsnittsstudien ved graviditetsuke 22. Styrke og utholdenhet i vaginalmuskulatur ble målt med trykkmåling (Camtech AS).

Gjennomsnittsalder var 29 år. 9 av 10 hadde hørt om bekkenbunnstrening – så det sto altså ikke på informasjon eller kunnskap. Femti prosent trente ikke bekkenbunnen i svangerskapet likevel. Og kun 15% trene de anbefalte 3 gangene per uke. 35% hadde ufrivillig urinlekkasje ved graviditetsuke 22. De som trente styrke i bekkenbunnen var sterkere og mer utholdende enn de som ikke trente, og hadde betydelig mindre forekomst av inkontinens.

Forfatterne konkluderer med at gravide i mye større grad må gjennomføre det anbefalte treningsprogrammet for å forebygge urinlekkasje.

Det er for øvrig i flere andre studier vist samme resultater for kvinner med flere barn, samt i høyere alder.