Bedre sexliv for menn som trener

Denne undersøkelsen viser at menn som trener får et bedre sexliv.

Undersøkelsen brukte 78 friske men utrente menn med en gjennomsnittalder på 48 år.  Forsøkspersonene gjennomførte et 9 måneder langt treningsprogram bestående av utholdenhetstrening.  Forskerne målte om treningsprogrammet hadde noe effekt på reduksjon av risikofaktorer for utvikle hjerte-karsykdommer og hvordan trening påvirket seksuallivet deres.

Mennene trente i gjennomsnitt 60 minutt per dag, gjennomsnittlig 3,5 ganger per uke.  Treningen ble gjennomført under veiledning av forskerne.  Forsøkspersonene gjennomførte utholdenhetstreningen med en intensitet på mellom 75-80 % av maksimal aerob kapasitet.  En kontrollgruppe på 17 personer (gjennomsnittsalder 44 år) deltok i en gruppe som gikk turer med moderat intensitet 4 ganger i uken med en varighet på 60 min per gang.  Alle forsøkspersonene skrev en dagbok om gjennomført trening, kosthold, røykevaner, og seksualliv under testperioden.

Resultatene viste som andre tilsvarende undersøkelser at risikofaktorer for hjerte-karsykdommer ble redusert i løpet at testperioden.

Analyser av dagbøkene til testpersonene viste en klar forbedring i seksualiteten i løpet av testperioden.  Forsøkspersonene oppga at frekvens av intime aktiviteter økte, bedret seksuell funksjon (potens) og bedre nyteevne ved orgasme.

En statistisk analyse (korrelasjonsanalyse) viste stor sammenheng mellom økt seksuell aktivitet og hvor god form forsøkspersonene ble i testperioden.

Referanse: Enhanced Sexual Behavior in Exercising Men
James R. White, Ph.D., ‘.4 David A. Case, Ph.D., 2 D. McWhirter, M.D., 3 and
A. M. Mattison, M.S.W., Ph.D. 3
Journal: Archives of Sexual Behavior, Volume 19, Number 3 / June, 1990