Bedre potens med trening

Ny forskning viser at også yngre menn får bedre potens av trening.

Tidligere studier har vist en sammenheng mellom impotens og en inaktiv livsstil hos middelaldrende menn. 

For denne gruppen menn er det også vist en direkte sammenheng mellom økt fysisk aktivitetsnivå og forbedring i potensen.  Om denne sammenhengen også er til stede hos unge og friske menn er lite dokumentert.

Målet med denne studien var å måle sammenhengen mellom fysisk aktivitet og potens hos unge friske menn.

Metode
Ved hjelp av spørreskjema (International Index of Erectile Function og Paffenbarger Physical Activity Questionnaire) ble det vurdert sammenhenger mellom fysisk aktivitetsnivå og seksuell funksjonsevne hos menn.

Forsøkspersonene var mannlige urologistudenter i alderen 18 til 40 år.  Forsøkspersonene ble delt inn i to grupper.  En gruppe som gjennomførte trening med et kaloriforbruk på under 1400 kalorier per uke som ble definert som fysisk inaktive. Den andre gruppen gjennomførte trening med et kaloriforbruk på over 1400 kalorier per uke og ble definert som fysisk aktive.

Menn som hadde sykelige potensproblemer ble ekskludert fra studien.

Resultat
Det var 78 forsøkspersoner som fullførte studien hvor 27 av dem tilhørte gruppen av inaktive menn mens 51 tilhørte gruppen fysisk aktive menn.

Resultatene viste personer med en inaktiv livsstil hadde  dårlige evne til å få reising, lavere nytelse ved orgasme og lavere total nytelse ved samleie.

Den faktoren som var likt i begge gruppene og som dermed ikke er avhengig av fysisk aktivitetsnivå var seksuell lyst.

Konklusjon
Denne studien viser at økt aktivitetsnivå gir bedre potens hos unge frisk menn.  Men det påpekes at det trengs flere studier for å se om trening gir en langtidseffekt på den seksuelle funksjonsevnen til menn.

Kilde: J Sex Med. 2011 Dec 6. doi: 10.1111/j.1743-6109.2011.02560.x Exercise is Associated with Better Erectile Function in Men Under 40 as Evaluated by the International Index of Erectile Function. Hsiao W, Shrewsberry AB, Moses KA, Johnson TV, Cai AW, Stuhldreher P, Dusseault B, Ritenour CW. Source Department of Urology, Emory University, Men’s Health Center, Atlanta, Georgia, USA.