Bedre livskvalitet med god styrke og bevegelighet i ryggen

I et samfunn med stadig økende inaktivitet har vi også stigende forventninger til et langt og helsemessig problemfritt liv. Da kommer frustrasjonene!

Dermed er det grunnlag for betydelig mengder kliniske og vitenskapelige studier som kan si noe om faktorer som kan forbedre livskvaliteten.

En japansk studie publisert i 2010 har funnet klar sammenheng mellom livskvalitet og styrke til ryggmuskulatur og bevegelighet i ryggsøylen. Formålet med studien var å se nærmere på konkrete faktorer som kan bety noe for middelaldrende og eldre sin oppfatning av egen helse. De legger til grunn at det tidligere er påvist en sammenheng mellom styrke og bevegelighet på den ene siden, mot subjektivt beskrevet ubehag og smerte på den andre siden.

Hundre japanske middelaldrende menn ble grundig vurdert, med klinisk undersøkelse av styrke og bevegelighet i ryggsøyle og bekken. De fylte også ut et spørreskjema med beskrivelse av egen livssituasjon. Flere år senere ble de samme personene vurdert på nytt.

Resultatene tyder på at det er en klar sammenheng mellom de som ved første test hadde god styrke og bevegelighet, og de som senere unngår fall i livskvalitet. Forskerne tror dermed at god styrke og bevegelighet kan være en prediktor for fremtidig livskvalitet.

Det konkluderes med at denne type kunnskap kan brukes i forebyggende program og for å underbygge argumentasjon både mot enkeltpersoner og på politisk nivå i kampen for bedre helse.