Anstrengelseshodepine

Anstrengelseshodepine er hodepine som utløses i forbindelse med fysiske anstrengelser. Tilstanden betegnes også seksuelt utløst hodepine fordi den kan oppstå under samleie.

Det er en forholdsvis sjelden og vanligvis ufarlig tilstand som ikke er forbundet med noen underliggende sykdom. Tilstanden angis å forekomme oftest hos menn i 20-årsalderen, sannsynligvis fordi menn i denne aldersgruppen oftere utsetter seg for intense fysiske aktiviteter.

Artikkelen er delvis omskrevet og hentet fra NHI.

Hodepinen blir vanligvis beskrevet som bankende. Den oppstår ofte i forbindelse med eller like etter fysiske anstrengelser. I de fleste tilfeller rammer smertene begge sider av hodet. Det er typisk at hodepinen rammer personer som ellers er friske, og at hodepinen er ulik andre typer hodepine som man måtte ha opplevd. Anstrengelsesutløst hodepine er vanligvis kortvarig når anstrengelsen opphører. Varigheten kan være mindre enn 5 minutter, men det er også beskrevet hodepine av mange timers varighet, helt opp mot mer enn ett døgn. Hos personer med underliggende sykdommer, for eksempel hjertesykdom, kan også anstrengelser føre til hodepine. I slike situasjoner bør hodepinen settes i sammenhengen med den underliggende sykdommen, og behandles i forhold til det.

Årsaken er ukjent. Det er ikke påvist noen underliggende forandringer i kroppen (hjernen) som forklarer tilstanden. Hodepinen skyldes sannsynligvis et forbigående høyt trykk innenfor hodeskallen. Selv om enhver aktivitet som øker trykket inne i hodet kan føre til anstrengelsesrelatert hodepine, så er det visse aktiviteter som oftere gir hodepine. Eksempler på dette er vektløfting, løping, roing, tennis, svømming, «heading» i fotball, dykking og seksuell aktivitet. Lavintensitetsaktiviteter som tilsvarer det å gå, gir sjeldnere denne typen hodepine. Hodepinen er som regel pulserende, på begge sider av hodet, men kan også være lokalisert til bakhodet. Det finnes både kortvarige og langvarige former, og hodepinen kan vare fra 5 minutter til en hel dag.

Formålet med behandlingen er å redusere hyppighet og intensitet av hodepineanfall. Ved å stanse den aktiviteten som utløser hodepinen så snart hodepinen melder seg, kan varigheten av hodepinen ofte forkortes. Det er vanlig å kunne oppleve slike smerter noen ganger i løpet av en tidsperiode, men tendensen er at dette glir over i løpet av uker til måneder. I denne perioden kan man prøve seg fram og gradvis øke til tidligere aktivitetsnivå. Du kan også forebygge hodepinen ved å være forsiktig eller unngå å trene når det er veldig varmt, eller unngå å trene i høyden. En lett oppvarming før du begynner med anstrengende aktiviteter, kan også forebygge hodepinen. Anstrengelsesutløst hodepine kan også behandles med medisiner.
Sykdommen er smertefull, men godartet. Plagene forsvinner etter en tid, og det er ikke noe som tyder på at anfallene medfører økt risiko for annen sykdom.

Referanse:
Norsk Helseinformatikk