Aktive ungdommer blir lykkeligere voksne

En ny studie fra NTNU viser psykologiske fordeler ved trening i ungdommen; det påvirker humøret vårt senere i livet. Trening har en langtidseffekt på humøret vårt.

Forskere har tidligere identifisert både fysiologiske langtidseffekter av trening og at fysisk aktivitet gir bedre humør kort tid etter en enkelt treningsøkt, men nå er det vist at trening har en langtidseffekt på humøret. De fant ut at treningen man gjør som voksen er en viktig faktor for humøret. Men det kom også tydelig fram at de som trente da de var mellom 16 og 18 år, oftere oppga positivt humør som voksne.

Studien ble gjennomført blant 438 voksne mennesker som via et spørreskjema rapporterte om trening i ung alder, trening i voksen alder og hvordan de hadde det nå. Spørreskjemaet skilte mellom ulike typer aktiviteter, men resultatet viste at det ikke spilte noen rolle om de som svarte hadde deltatt i lagidrett eller individuell idrett.

Det kom klart fram at de som hadde bedrevet fysisk aktivitet i ungdomsårene, var mest aktive som voksne, men forskerne kunne altså også se en positiv langtidseffekt av treningen på humøret i voksen alder. Dette viser at trening er en av flere faktorer som påvirker humøret vårt. Treningen utgjør nok en liten prosentandel alene, men i lykkeforskning er selv små prosenter viktige.

Det finnes ennå ikke noe godt svar på hvorfor trening som ung faktisk gir oss bedre humør som voksen. En hypotese er at når treningen skjer i en alder der hjernen utvikles, utløses de riktige kjemikaliene – og dette gjør at det utløses flere slike kjemikalier senere i livet.

Det er beheftet metodiske utfordringer ved måling av lykke, men spørreskjemaene som er anvendt i disse studiene er mye brukt.

Referanser:
Rasmussen M og Laumann K (2013). The role of exercise during adolescence on adult happiness and mood. Leisure Studies.
Rasmussen M og Laumann K (2012). The academic and psychological benefits of exercise in healthy children and adolescents. European Journal of Psychology of Education.
Forskning.no