Aktive kvinner får færre beinbrudd

Bentettheten, muskelstyrken og balansen blir bedre når kvinner i høy alder trener. Dermed blir de mindre utsatt for benbrudd.

I en studie fra Umeå studien deltok eldre kvinner med en gjennomsnittsalder på 73 år. De ble tilfeldig valgt ut til enten å være i treningsgruppen eller kontrollgruppen. Målet var å undersøke om trening i høy alder kan forbedre benmasse, ganghastighet, muskelstyrke og balanse. Treningsgruppen trente to ganger i uken i ett år, mens kontrollgruppen levde som vanlig.

Kvinnene som trente, fulgte et treningsprogram med 10 min oppvarming. Deretter trente de en miks av aerobic, styrke, balanse og koordinasjonsøvelser i 27 minutt. Programmet ble avsluttet med 11 minutter rolig nedtrapping, tøyning og avslapning. Programmet var designet for å gi deltagerne belastning på skjelettet og stimulere benbygning, muskelstyrke og balanse. Intensiteten var individuelt tilpasset. Deltagerne fikk velge selv hvor tunge vekter de ville bruke, og de tok pauser etter behov.

Det viste seg at treningsgruppen fikk økt benmasse i hoftene og bedre gange, muskelstyrke og balanse i forhold til kontrollgruppen. Risikoen for å falle blir dermed mindre. I studien undersøkte man også hvordan fysisk aktivitet påvirker risikoen for beinbrudd i lårben eller håndledd hos kvinner som er 50 år eller eldre. Resultatene viser blant annet at kvinner som går til jobben i stedet for å kjøre bil eller buss, halverer sin risiko for håndleddsbrudd.

Positiv innvirkning på blant annet muskelstyrke og balanse kan forklare den minskede risikoen for benbrudd hos aktive kvinner. Men aktive kvinner var også mer eksponert for sollys. Det er også mulig at D-vitaminer og trening har direkte positiv effekt på skjellettet.
Et annet viktig spørsmål i studien var om de positive effektene av treningen holdt seg over tid, selv om kvinnene var mindre fysisk aktive. Under oppfølgingen av kvinnene fem år etter at de avsluttet treningsprogrammet, hadde all treningseffekt forsvunnet. Dette viser at effekten av trening er en ferskvare og at man må fortsette med treningen hvis man skal beholde den positive virkningen. Men om man slutter helt med treningen, forsvinner trolig effekten enda fortere.

Referanse:
Englund med flere, Umeå universitet, 2009