Aktive barn tenker raskere

Forskning viser at barn som har god utholdenhet tenker raskere enn barn som er i mindre god form.

Det er ikke bare av helsemessige årsaker vi bør aktivisere barna våre.  Denne nye studien viser at barn med god utholdenhet tenker raskere enn barn som er i mindre god form.

Hensikten med studien var å fastslå den kognitive kontrollen til barn i 9-10 års alder.  De brukte barn som hadde god utholdenhet og sammenlignet dem med barn med mindre god utholdenhet. 

Med kognitiv korntroll menes arbeidshukommelse, kreativitet og konsentrasjon.  For å måle denne kognitive kontrollen ble en test med navn ”flanker test” brukt. 

Barna ble testet to ganger med 1 år tidsintervall mellom testene.

Resultatene viste at de barna som var i best form presterte best på den kognitive testen begge gangene sammenlignet med de barna som var i dårligere form.

I tillegg til den kognitive testen ble det også tatt MR av hjernen og hjernekjernen (basalgangliene).  Dette for å finne om det er en sammenheng mellom volum til hjernekjernen og prestasjonen på den kognitive testen. 

Resultatene viste at personer med størst volum i hjernekjernen presterte best på den kognitive testen.

Forskerne konkluderer med at god utholdenhet i barndommen og et stort volum i hjernekjernen er relatert til god kognitiv kontroll og vil spille en viktig rolle for kognitive prestasjoner til barna i fremtiden.

De håper derfor at denne forskningen vil oppmuntre helsearbeid for unge og utdanningsinstitusjonene til å påvirke barn til å være fysisk aktive.       

Kilde: J Sports Sci. 2012 Jan 19.Childhood aerobic fitness predicts cognitive performance one year later. Chaddock L, Hillman CH, Pontifex MB, Johnson CR, Raine LB, Kramer AF. Source Department of Psychology  ,University of Illinois at Urbana-Champaign   ,Urbana   ,Illinois   ,USA.