Treningsåret 2024

Hvorfor er det så vanskelig å holde nyttårsforsettene vi setter oss, og spesielt når det kommer til trening, helse og livsstil? I mange tilfeller skyldes det at vi ikke har tenkt ordentlig gjennom de endringene vi lover oss selv.

I denne artikkelen skal vi se på hvordan du kan sette deg konkrete mål og legge realistiske planer for hvordan du skal klare å gjøre de ønskede endringene i 2024.

Mål

Endringsprosessen starter med å sette deg et mål. Sannsynligvis har du allerede en tanke om hva du ønsker å endre på i året som kommer. Nå gjelder det å formulere disse tankene til noe mer håndfast. Hva er det du ønsker å få ut av disse endringene? Sett deg et drømmemål for året. Prøv å være så konkret som mulig. Dersom du har et mål om å begynne å trene – hva er det egentlig du ønsker å få ut av treningen?

Les også: Hvorfor bør du trene styrke?

Tenk så gjennom hva det vil bety for deg å nå målet. På hvilken måte vil det gjøre livet ditt bedre? Er det helsemessige årsaker, estetiske årsaker eller noe helt annet som gjør målet verdt å jobbe for? Reflekter godt over hva som er viktig for deg. Et godt mål skal både gi deg noe konkret å rette energien din mot, og inspirere deg til å faktisk ville gjøre endringen som skal til.

Den viktige planleggingen

Når hovedmålet er på plass, er det tid for å planlegge veien dit. Det aller viktigste er at du setter deg inn i hva som skal til for å komme dit. Hvis du har satt et treningsrelatert mål må du se på hvor mye trening som må til for å nå det.

Når du har fått innsikt i hva som skal til, er vi fremme ved det aller viktigste steget i prosessen. Nå skal du skru på selvinnsikten og tenke gjennom om du er villig til å legge ned innsatsen som kreves. Hvordan skal du i praksis få lagt ned de treningsøktene som kreves? Er du villig til å planlegge matinnkjøpene dine på forhånd slik at du får i deg akkurat den næringen som skal til for å nå målet ditt? Hva kan du gjøre for å legge til rette for at du skal lykkes med endringen?

Her er det absolutt ikke meningen at du skal være negativ og sable ned dine egne drømmer, men det er viktig at du tenker realistisk på endringen som ligger foran deg. Da kan du være enda mer forberedt på eventuelle utfordringer som vil møte deg på veien.

Dersom du merker at du ikke er innstilt på å gjøre det som skal til, kan du vurdere å justere målsetningen littegrann ned. Det er lite som er mer demotiverende enn et mål som du ser er helt urealistisk. For de fleste vil det være bedre å sette et mål som kan nås ved å gjøre små, sunne endringer i hverdagen, enn et mål som krever jerndisiplin 100 % av tiden. Husk at du alltids kan justere målet opp igjen underveis i prosessen når du har kommet godt i gang!

Delmål

Du har nå satt deg et hovedmål og lagt en liten plan for hvordan det skal nås. Nå gjelder det å sette seg delmål knyttet til prosessen.

Delmålene henger tett sammen med planleggingen. Se på delmålene som små steg på veien mot hovedmålet. Er målet ditt å løfte 120 kilo i knebøy før sommeren? Sett deg et mål om å nå 110 kilo i løpet av mars måned. Gode delmål gir deg noe konkret og nært å fokusere på, og er med på å forsterke hovedmålet. Et langsiktig hovedmål kan noen ganger føles litt fjernt, og da er det godt å ha noen delmål som ligger nærmere og som fører deg i riktig retning.

Les også: Ta kontroll over målene dine

Planene og delmålene dine skal følge hverandre. Planen din skal føre deg mot delmålene, slik at du er trygg på at du vil nå målene så lenge du følger planen. Det har ingen hensikt å sette seg mål uten å legge en plan for hvordan man faktisk skal nå det.

Lær av tidligere erfaringer

Gjennom hele målsettingsprosessen er det viktig at du trekker lærdom fra dine tidligere erfaringer. Har du prøvd å nå målet ditt før? Hvordan gikk det? Hvorfor greide du det ikke? Er det noe du kan gjøre annerledes for å klare det denne gangen? Tenk gjennom hvordan du kan legge forholdene til rette for at akkurat du kan gjennomføre det du har bestemt deg for.

Det er slett ikke sikkert at du trenger å justere ned målene dine. Det kan hende at du bare må endre litt på tankemåten eller rutinene dine. Kanskje du bare trenger å være litt mer strukturert enn forrige gang? Eller kanskje du tvert imot faktisk trenger mer fleksibilitet? Kanskje du må være flinkere til å ta hensyn til jobb og totalbelastning i hverdagen når du planlegger treningsøktene dine? Reflekter over hva du kan gjøre for å legge til rette for suksess.

Les også: Slik måler du fremgangen din

Dersom du simpelthen gjentar de samme nyttårsforsettene som har mislyktes før, er sjansene store for at de vil mislykkes igjen. Tilpass heller målene og planene dine etter dagens situasjon slik at du har best mulig sjanse for å lykkes.

Sett planen ut i livet

Det siste steget handler om selve gjennomføringen. Ved å følge tipsene over har du forhåpentligvis gjort det litt enklere å gjennomføre det du har bestemt seg for.

Likevel er det sannsynlig at du vil møte motstand på veien mot målene dine. De aller fleste vil oppleve at man har dager eller uker med mindre trening og mindre sunt kosthold enn det man har bestemt seg for. Det som da er viktig er at man kommer seg inn i rytmen igjen, og minner seg på målene man har satt seg. Noen små utskeielser på veien trenger ikke å ødelegge for noe som helst, så lenge man kommer seg tilbake på riktig spor så raskt som mulig.

Lykke til med treningen!