Artikler skrevet av siri2010

Forbrenning etter trening?

Etter en treningsøkt forbrenner du mer i en periode enn det du gjorde før økten. Sies det. Men hva vet vi egentlig om dette? Hvilken trening er mest effektiv for å oppnå denne ”bonusforbrenningen”? Og hvor stor betydning har den i så fall for deg totalt sett?

Lav-karbodietter og risiko for død


Et Amerikansk prospektivt kohortstudier, som fulgte en stor gruppe kvinner og menn gjennom henholdsvis 20 og 26 år, viste en beskjeden økning i risiko for død ved lav-karbohydrat kosthold.

Spørsmål og svar om proteiner

Når du begynner å trene eller når du øker treningsmengden eller intensiteten på treningen, øker behovet for protein.  Vitenskapelige studier viser at en ikke nødvendigvis får noen ytterligere treningseffekt om en inntar mer enn to gram protein per kilo kroppsvekt per dag. Dermed vil de aller fleste kunne dekke proteinbehovet sitt ved hjelp av et vanlig norsk kosthold.