Sara Skarabot Pedersen

Sara Skarabot Pedersen

sarasp@trening.no

Artikler skrevet av Sara Skarabot Pedersen

Never give up

Vær kreativ – bruk det du har og tren der du er, sier Lena Christensen. Trebarnsmoren fra Bømlo lar ikke tidsklemma prege formen.