Even Hollingen

Fagområde idrettspsykologi

even2010@trening.no

Hovedfag idrett, idrettspsykologi, mellomfag psykologi, ½ årsenhet i friluftsliv Romsdal videregående skole, idrettsfag, timelærer på Høgskolen i Molde, idrett. Fysisk trener i Molde fotballklubb, A lag og Molde 2, Jobbet med mental trening for utøvere, medforfatter på fire bøker innenfor idrettspsykologi/mental trening.

Treningsinteresser: Holde meg i form, være ute i naturen, på ski, fjellturer på beina og padle kajakk.

Treningsråd: Tren jevnt og lystbetont!

Artikler skrevet av Even Hollingen

Tro på deg selv!


Motivasjon påvirkes av hvordan vi opplever suksess og nederlag. Hvor viktig er det å være bevisst på hvordan vi roser og riser oss selv og andre?

Effekten av målsetting

Hvor viktig er det å ha et mål å jobbe mot? Oppnår man høyere resultater - eller har det lite å si?
I 2009 ble det gjort en studie på boksere hvor akkurat dette ble testet.

Skal du delta på Birken?

Lørdag 17. mars er det mange som skal gå Birken! Det er viktig å være forberedt mentalt - ikke bare fysisk.
Hva skal til for å gjennomføre rennet? 

Få motivasjon!

Hva skal til for å få god motivasjon? Hva slags mål bør man sette seg - og hvordan bør man tenke?

Trening og migrene

Det blir antatt at trening har en positiv effekt på migrene. Allikevel er det gjort relativt få undersøkelser på dette feltet. Ingen av disse undersøkelsene kan imidlertid bekrefte at fysisk trening kan redusere migrene. 

Trening som behandling av angst og depresjon

I USA rammes ca. 19 millioner voksne amerikanere av angst og depresjon. Videre blir det antatt at kun halvparten av disse kan bli friske av eksisterende behandlingsmetoder. I denne sammenheng blir trening sett på som en lovende behandlingsform.

Flow

Flow vil for mange være den ultimate idrettsopplevelsen hvor en føler full kontroll over bevegelser, har uante krefter, en kan bli sliten – men tar seg raskt inn, en følelse av ikke å kunne feile, fullstendig konsentrasjon her og nå, enkelte opplever motstanderens bevegelser som i slow motion. I idrettssammenheng vil det derfor være interessant å vite hva som kjennetegner denne opplevelsen og hva man kan gjøre for å komme i denne tilstanden.

Effektiv indre samtale

Hvordan vi snakker til oss selv har noe å si for effekten dette har på oss selv.  Her kan du lese hvordan denne mentale teknikken kan brukes i treningssammenheng.