Er helseeffekten for voksne best ved utholdenhetstrening eller styrketrening

Utholdenhetstrening har vært den treningsformen man tradisjonelt har tillagt de mest positive virkningene med tanke på helse. Men stadig ny forskning viser at styrketrening kan være like effektivt. Hva bør du tenke på når du skal trene – svaret finner du lengre ned i artikkelen.

Etter passert 40-50-årsalderen, skjer det normalt en gradvis reduksjon av muskelmasse og muskelstyrke. For mange fører denne prosessen til at muskelstyrken etter hvert begrenser oss i våre daglige gjøremål. Gjøremålene blir stadig mer krevende og til slutt blir de daglige gjøremålene for krevende.

Daglige aktiviteter

Mange mennesker, særlig eldre er nære ved å ikke lenger være selvhjulpne. De daglige aktivitetene kan bli vanskelige og det kan føre til redusert livskvalitet. Er de daglige aktivitetene først blitt en utfordring vil det oppstå en ond sirkel og aktivitetsnivået reduseres drastisk. Tradisjonelt har utholdenhetsidrett vært å foretrekke for å forebygge en slik utvikling ved høy alder, men nå er det bred enighet om at muskelskjelettform er en viktigere forutsetning for å klare seg i hverdagen.

Det kan være fordelaktig å starte styrketrening også når du er eldre for å motvirke de aldrene prosessene og stille seg bedre til å være selvhjulpen.

Aldringsprosess

Etter hvert som man blir eldre er det naturlig at den fysiske kapasiteten avtar som en del av aldringsprosessen. Som regel er en konsekvensen av å bli eldre at vi reduserer vårt daglige aktivitetsnivå. Det er derfor vanskelig å slå fast hvor mye av reduksjonen i fysisk kapasitet som skyldes redusert aktivitet med økende alder, og hvor mye som skyldes aldringsprosessen alene.

Det er flere hormoner som er viktige for fysisk aktivitet, som reduseres i økende alder og disse hormonene påvirker muskelmasse og skjelett. Et eksempel på et slik hormon er testosteron. Reduksjon av testosteron ser ikke ut til kunne motvirkes ved å opprettholde fysisk aktivitet.

Maxulin® – energi til mer!

Maxulin® inneholder ingredienser skreddersydd for menn. Prøv Maxulin til halv pris, få tilbake kraft og energi!

Trening

Det er flere fordeler å trene styrketrening, du blir sterkere og du får større muskelmasse. Det er også flere helsemessige fordeler, slik som med utholdenhetstrening. Utholdenhetstrening vil kunne gi større energiomsetning, mens styrketreningen resulterer i å forme kroppen, slik som økt muskelmasse og redusert fettprosent.

Det er også andre fordeler ved å trene styrke:

  • Øke beinmineraltettheten
  • Regulering av blodsukker
  • Lavere blodtrykk
  • Redusere plager i korsryggen
  • Bedre mentale forhold slik som sinnsstemning, angst, depresjon

Maxulin® – energi til mer!

Maxulin® inneholder ingredienser skreddersydd for menn. Prøv Maxulin til halv pris, få tilbake kraft og energi!

Maxulin® inneholder ingredienser skreddersydd for menn for å redusere aldersrelaterte plager knyttet til et synkende testosteronnivå; magnesium som kan bidra til normal muskelfunksjon og energiomsetning (forbrenning),  zink som kan bidra til å opprettholde normale testosteronverdier, B6 som reduserer tretthet og utmattelse, samt fenugreek-ekstraktet, Testofen® har dokumentert effekt på å gi mer kraft og energi, forbedret muskelstyrke samt økt lyst. Testofen® har randomiserte, placebokontrollerte studier. Les mer om ingrediensene og studiene her

Referanser:

  • Raastad, T.R., Paulsen, G.P., Refsnes, P.E.R., Rønnestad, B.R.R., Wisnes, A.R.W. (2010). Styrketrening – i teori og praksis.
  • Maxulin.no