Forebygging og behandling av betennelser

Løpere og alle som trener har ofte fokus på å vedligeholde eller bli en bedre løper. Det er lett å trene når man er skadefri. I motsatt fall er det desto mer kjedelig, ingen ønsker å bli skadet.

Senebetennelser oppstår nesten alltid på grunn av ensformig belastning og slitasje av senefestet over lang tid.

tilbud-pa-calanus-oil

For en løper er de vanligste tilstandene betennelse i fotens lengdebue (plantar fascitis), beinhinnebetennelse (shin splint), akillessenebetennelse (achilles tendinitis) og løperkne (runner’s knee). Senebetennelser er svært vanlig i idrettssammenheng og på arbeidsplasser der den eller de samme bevegelsene gjentas svært ofte, og da hyppigere enn hva muskelsenene «tåler». Noen idretter er mer utsatt enn andre, og noen idrettsutøvere er mer utsatt enn andre.

tilbud-pa-calanus-oil

 

Betennelse eller ikke betennelse – hva kan jeg gjøre selv?
En betennelse (senebetennelse) er ikke forårsaket av bakterier eller virus, altså ingen infeksjon, men en fysiologisk reaksjon i en sene/muskel etter at en struktur har blitt belastet mer enn den i utgangspunktet tåler (overbelastet). Dette er også en forsvarsmekanisme kroppen har for å unngå mer alvorlig skade. For eksempel oppstår gjerne beinhinnebetennelse som et «forvarsel» på tretthetsbrudd i tibia (den kraftigste av de to knoklene i leggen).

 

Må jeg stoppe å løpe?
Kontinuitet i treningen er en av de viktigste suksessfaktorene for fremgang. En betennelse gjør at du ikke kan bruke kroppen din slik du ønsker, og det kan gi lange uønskede avbrekk i treningen din. All denne treningen som går tapt får du ikke tilbake, og kontinuiteten uteblir. Ingen som driver med kondisjonsidrett eller styrketrening ønsker å bli rammet av betennelser.
Vi vet i dag at omega-3 er betennelsesdempende. I Calanus Oil er omega-3-fettsyrene bundet i ester-form til langkjedete umettede fettalkoholer. Dette gjør at produktet har noen virkelig spennende egenskaper som ikke finnes i «vanlige» omega-3-produkter. Det er derfor ikke uten grunn at Calanus Oil omtales som kortreist «superomega».

Kurt Tande, professor i marin biologi.

Kurt Tande, professor i marin biologi.

 

Hvor god helseeffekt oppnår jeg?
Det er allment kjent at marine oljer generelt har positiv helseeffekt i mange henseender. Det er også en forståelse for at effekten er best jo nærmere man kommer naturens egen oppskrift. Altså inntak av marine oljer gjennom å spise fersk fisk, sel og hval er mest positivt.
– I vestlig diett får vi i oss altfor mye omega-6 fettsyrer, og disse inneholder noe som heter arakidonsyre, og som er proinflammatorisk. Den skaper lavgradsbetennelser i kroppen, og vi kan vel derfor si det sånn at vi spiser oss syke, sier Kurt Tande, professor i marin biologi.
– Stearidonsyren som finnes i Calanus Oil «blokkerer» dannelse, omsetning og transport av arakidonsyre, slik at den ikke får anledning til å skape betennelser i kroppen. Dette er noe av forklaringen på hvorfor vi har å gjøre med en ekstra potent olje med gunstig virkning på sykdommer der kroniske betennelser er en del av sykdomsbildet, sier Tande.

 

Unik plattform
Mens fiskeolje gjennomgår omfattende prosesser og rensing på sin vei fra råolje til ferdig produkt, er oljen fra raudåte (Calanus finmarchicus) så ren at den etter utvinning foreligger som en naturlig olje.
– Calanus Oil er en unik «leveringsplattform» av omega-3 fettsyrer ved at disse er kjemisk bundet på en annen måte enn det en finner hos krill og fiskeolje. Sine særskilt gode egenskaper mot betennelser får oljen fra stearidonsyren, som er «jokeren» blant omega-3 fettsyrene, forklarer Tande.
– Vi velger derfor ikke å ha så sterkt fokus på innhold av EPA og DHA, men ser på hvordan fettsyrene er forbundet, tas opp og virker i kroppen. Våren 2015 ble det gjennomført en opptaksstudie i USA. Der ble Calanus Oil sammenlignet med en fiskeolje (ethylester), og vår olje viser seg å bli tatt opp raskere og virke lengre i kroppen, sier Tande.
Resultatene fra denne studien ble publisert høsten 2016 – Opptaksstudien.

Hoppekreps.

Hoppekreps.

Calanus Oil, tran eller fisk?
Siden råstoffet til Calanus Oil er frosset, som er den beste «konserveringsmåten» i en lagersituasjon, kan det hentes ut tilpassede batcher til hver produksjon fra fabrikken. Det blir kjørt rundt 30 tonn råstoff i hver produksjon. Blokkene lastes inn og kvernes i frosset tilstand, varmes direkte opp til 95 grader før råstoffet separeres til olje, vann og proteiner. Oljen går gjennom flere trinn i prosessen for å rense ut proteiner og vann, og produktene er aldri over 95 grader.
– Siden råstoffet (Calanus finmarchicus) er på et så lavt trofisk nivå, og har en generasjonstid på bare 1 til 1,5 år, har arten ikke rukket å akkumulere tungmetaller eller miljøgifter. Oljen som kommer ut fra produksjon er langt under nasjonale og internasjonale grenseverdier for slikt. Dette er en av de store fortrinnene ved olje fra Calanus. Typiske fiskeoljer, og sel- og hvalolje spesielt, må gjennom en rensetrinn for tungmetaller. Dette trinnet innbefatter oppvarming til over 200 grader og kjøring gjennom destillerings- og raffineringstårn. Slik tar man ut harskningsprodukter og tungmetaller. Heldigvis trenger vi ikke gjøre dette med oljen fra Calanus siden den fra naturens side er ren, sier Tande.

Les mer om Calanus Helse her…

logo-calanus_oil